Ge förslag på sortiment i butiken
Logga Lunds Djursjukhus

Öppet mån-fre 08.00-17.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Har du något som du önskar att vi skulle ha i vårt sortiment?