Inför besöket
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Inför besöket

Alla besök på mottagningen sker efter tidsbeställning. Ring alltid innan du kommer så att vi kan ta hand om dig och ditt djur på bästa sätt. Förbered genom att tänka efter hur problemen yttrar sig eller vad som har hänt. Om problemen har funnits under en lång tid så får du gärna skriva ner tidpunkter och annat som kan vara till nytta för veterinären.


Tag med försäkringsbevis och andra viktiga handlingar som rör ditt djur (ID- handling, vaccinationsintyg, eventuella journalkopior från annan veterinär).


Ge om möjligt inte hunden eller katten mat på minst 6-8 timmar innan besöket. Det går bra att låta vattenskålen stå framme. Observera att kanin och gnagare inte får lov att fasta utan skall äta som vanligt.


Tag gärna med ett urinprov. Samla urin i ett rent kärl och lämna ett så färskt prov som möjligt. Detta gäller inte vid planerad ultraljudsundsökning då man i många fall vill att blåsan skall vara fylld. Fråga vid bokning!


Skall ditt djur ta prov för att kontrollera medicinering, så fråga vid bokningen om medicinering skall ske samma dag som provtagning.


Vid tidsbokad operation (gäller hundar) ser vi gärna att hunden är badad dagen innan. Hunden får inte vara helt nybadad, d.v.s. blöt när den kommer för operation. Det är också viktigt att hunden är välrastad innan inlämning.