Antibiotikapolicy
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Antibiotikapolicy

På Lunds Djursjukhus arbetar vi aktivt mot antibiotikaresistens som är ett stort hot mot folkhälsan i hela världen. Antibiotika har använts inom veterinärvården i mer än 50 år.


Antibiotika har inte bara använts för att behandla sjukdomar utan även som förebyggande medicinering vid uppfödning av produktionsdjur. Idag har den stora antibiotikaanvändningen inom human- och veterinärvården under det förra seklet gjort att antibiotikaresistens hos bakterier och andra mikroorganismer är ett stort hot mot folkhälsan. Den omedelbara konsekvensen av antibiotikaresistens kan vara att vissa infektionssjukdomar inte går att behandla.


Det globala resandet och den globala handeln med livsmedel har också gjort att resistensen gjort sitt intåg i vårt land där antibiotika använts ansvarsfullt. Under det senaste decenniet har man även i Sverige upptäckt dessa nya resistenta bakterier. Det största problemet är att så många negligerar problematiken - detta gäller både myndigheter, förskrivare, patienter men också djurägare - vilka ibland inte förstår att problemet inte är bundet till en enskild människa eller ett djur. Tyvärr är det så att resistens i en bakteriepopulation inte försvinner med tiden.


Sveriges Veterinärförbund har tillsammans med Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap sammanställt en policy för antibiotikaanvändning för hund och katt vilken gäller sedan 2002

och är reviderad i november 2009. En minskad användning av antibiotika minskar selektionstrycket som driver spridning och utveckling av resistenta bakterier. Denna selektion sker i både miljön och hos människor och djur. Flera av de antibiotika som används till människor används också för behandling av djur- resistenta bakterier kan alltså spridas från djur till människa och vice versa.


För att begränsa resistensutveckling skall antibiotika användas restriktivt och effektfullt, dvs. rationell användning. Sjukdomar hos hund och katt som kanske bara för tio år sedan behandlades med antibiotika har genom forskning och empiriska försök visat sig inte behöva antibiotikabehandling, vilket i Sverige har minskat antibiotikaanvändningen till en viss del. Detta är en utveckling som vi hoppas fortsätter. Dock är det viktigt att påpeka att infektioner som kräver antibiotika ska behandlas.


Det är väldigt viktigt att följa veterinärens instruktioner kring eftervård av ditt djur, så att djuret inte behöver någon antibiotikabehandling denna gång. Det kan vara så enkla saker som att ha krage på hunden så att den inte slickar på sitt operationssår. Vi är beroende av din hjälp för att kunna minska vår förskrivning av antibiotika, samtidigt som vi tillsammans skall bota ditt djurs sjukdom på ett snabbt, effektivt och medicinskt försvarbart sätt.


Tveka inte att kontakta oss för råd och information om du undrar över något!