Hud
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Hud

Hudproblem och klåda är vanliga problem hos framförallt hundar men även katt och mindre djur kan drabbas. Orsak till hudproblem och klåda kan till exempel vara parasiter, bakteriella hudsjukdomar och olika allergier.


Vi gör olika typer av diagnostiska test och undersökningar för att ditt djur ska få rätt behandling. Vårt laboratorium utför vissa undersökningar och analyser men en del prov skickas iväg till externa laboratorier i Sverige och utomlands. Inledningsvis undersöks ofta om det finns ytliga parasiter som loppor, lös och mjällkvalster eller parasiter som lever djupare i huden (till exempel hårsäckskvalster och rävskabb). Detta görs ofta genom mikroskopering av pälsprov och hudskrap.


Infektion med bakterier eller svamp (jästsvamp eller ringorm) kan behöva uteslutas genom odlingar och mikroskopi. Eventuell foderöverkänslighet eller foderallergi kan utredas genom att djuret får specialfoder under en viss tid. Andra viktiga steg i en hudutredning kan vara att med hjälp av blodprov undersöka om det finns andra allergier (till exempel kvalster och pollen). Hormonella sjukdomar kan ge symptom från huden och kan beroende på vilka symtom djuret har också behöva uteslutas. Hudproblem kan ibland även vara sekundära till annan sjukdom. Det är också mycket vanligt att vi tar biopsi (vävnadsprov) vid en hudutredning för att kunna ställa rätt diagnos.


Syftet med en hudutredning är att hitta den primära orsaken till problemet. Ofta störs den kliniska bilden av sekundära problem såsom infektion. Det viktigaste är att hitta en bra behandling som minskar djurets klåda utan att medföra för mycket biverkningar.

Ibland identifieras problemet snabbt och rätt behandling kan sättas in men ofta kan hudutredningar ta lång tid. Det kan också dröja innan djuret svarar på insatt behandling. Många olika prov kan behöva tas och detta medför ofta många konsultationer.


Vi vill gärna göra en ordentlig grundundersökning första gången vi träffar ditt djur. För att vi ska få en så fullständig bild som möjligt är det viktigt att den som följer med djuret känner till djuret, dess symtom, bakgrund och hemmiljö.


Vi strävar efter att ditt djur ska få komma till samma veterinär varje gång för att behandlingen ska kunna följas upp och utvärderas. Hudteamet består av tre veterinärer och två legitimerade djursjukskötare, alla med hud som specialintresse.