Laboratorium
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Laboratorium

Med avancerade instrument kan vi analysera flera olika parametrar på plats. På så vis kan veterinärerna snabbare komma fram till en korrekt diagnos och sätta in rätt behandling.


Utöver blodprovsanalys utförs även flertalet andra undersökningar. De vanligaste undersökningarna är:


Blodprovsanalys

För att lättare kunna ställa en diagnos tas ibland blodprov. Då analyseras i första hand blodvärde samt glukos, protein, albumin och globulin (specifika protein), lever- och njurvärden. Vid eventuella avvikelser eller om veterinären misstänker någon specifik diagnos kan kompletterande analys utföras.


Urinprov

Kan bestå av både sticka och sediment. På stickan kan man avläsa förekomst av blod, bilirubin, ketonkroppar, glukos samt pH. Därutöver kontrolleras även densitet (urinens specifika vikt) och förekomst av protein. Efter centrifugering studeras sedimentet i mikroskop för förekomst av bland annat röda blodkroppar, vita blodkroppar, epitelceller, kristaller och bakterier.


Öronutstryk

Utförs för att undersöka om infektion, svamp eller parasiter förekommer. Med hjälp av mikroskop kan förekomst av bakterier, jästsvamp eller öronskabb påvisas.


Hudskrap

Utförs för att undersöka om det finns bakteriell infektion eller parasit i huden. Veterinären skrapar bort hud och hår vilket sedan studeras i mikroskop för förekomst av bakterier, parasiter eller parasitägg. De vanligaste parasiterna som påträffas på detta sätt är demodex (hårsäckskvalster) och rävskabb, men man kan även hitta loppor och löss.


Bakteriologisk undersökning

För att undvika resistensutveckling hos bakterier är det av stor vikt att vid misstanke om infektion eller påvisande av bakterier i t.ex. urinprov eller öronutstryk utföra en bakteriologisk odling. Vid påvisande av bakterier utförs även en typning av vilken bakterier det är frågan om samt en resistensbestämning som talar om för veterinären vilken antibiotika som är lämpligast att använda vid behandling.


Avföringsprov

På laboratoriet kan vi undersöka om det finns maskägg i avföringen. Om frågeställningen däremot även inkluderar lungmask, hjärtmask eller dvärgbandmask måste avföringsprovet skickas till ett externt laboratorium.