Tandvård
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Tandvård

Precis som för människor är det också viktigt för djuren med en god munhälsa. Det är vanligt förekommande att våra husdjur lider av sjukdomar i munhålan. Det kan röra sig om allt från tandsten och parodontit (”tandlossning”) till tandsjukdomar, bettfel, tandtrauman etc.


Tecken på att djuret behöver få undersökt munhålan av veterinär kan vara: dålig andedräkt, tandsten, nedsatt aptit, förändrat tuggbeteende, lösa tänder, skadade tänder, kvarhållna mjölktänder, bettfel etc.


Katter kan få en allvarlig tandsjukdom som kallas för tandresorption, tidigare kallat FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions).


Hos oss har vi personal som är specialutbildad inom tandvård. I detta ”tandteam” arbetar en tandläkare, fyra veterinärer och två djursjukskötare.


Vi utför bland annat: generell munsanering (borrtagning av tandsten samt polering), tandextraktion, bettfelsbehandling, rotfyllning, frakturkirurgi och tumörkirurgi. Tandteamet håller sig hela tiden uppdaterad inom området genom interna och externa utbildningar.


Som regel lämnar man in sitt djur hos oss på morgonen. Det skall då vara fastande sedan klockan 20.00 kvällen innan men får ha tillgång till vatten.


Under tandbehandlingen är djuren under fullständig narkos. Detta är en nödvändighet för att kunna undersöka och behandla alla delar av munnen utan smärta eller obehag för patienten. Mer information >>


Dropp ges kontinuerligt intravenöst. Ingreppen utförs med specialanpassad tandutrustning liknande den som används humant. Vi säkerställer att djuret är smärtstillat både under och efter ingreppet och att det bjuds på en lugn och trygg miljö att somna och vakna upp i. Oftast återvänder djuret hem samma dag på eftermiddagen eller tidig kväll. Vi erbjuder alltid ett gratis återbesök efter utfört ingrepp i munhålan, där vi följer upp och kontrollerar att allt ser bra ut.