Undersökning
Logga Lunds Djursjukhus

Djursjukhusets öppettider: mån-fre 08.00-24.00

Telefon 046-270 40 00

Jour mån-fre 17.00-24.00, lör- och helgdagar 08.00-24.00

Vid akuta fall ring 046-270 40 10 alla dagar 08.00-24.00

Se butikens öppettider >>

Undersökning

Vi använder oss mycket av så kallad bilddiagnostik när vi utreder sjukdomsfall.

Röntgen är en vanlig undersökningsmetod. Ultraljud och fluoroskopi är ytterligare viktiga redskap inom bilddiagnostiken.


Ibland måste ditt djur få lugnande inför en sådan undersökning för att få korrekt bild och för att undvika att både du och personalen utsätts för onödig strålning. Vi har en mycket modern röntgenutrustning och bilderna framkallas på minuten. Om du är över 18 år och inte gravid så får du oftast vara med när din hund undersöks. Undersökningen är helt smärtfri. Vi utför också många röntgenunderökningar i förebyggande syfte, som höft- och armbågsledsröntgen på Svenska Kennelklubbens uppdrag. Under dessa undersökningar skall din djur alltid vara sovande.


Läs mer på www.skk.se


Ultraljud

Vår ultraljudsapparat ger utrymme för avancerade undersökningar. Med denna undersökningsmetod (som är helt smärtfri) kan man skapa sig en bild av inre organ och dess struktur, göra dräktighetsundersökningar, hjärtundersökningar och annat. Ibland behöver ditt djur sederas (ges lugnande) inför undersökningen för att kvaliteten skall säkerställas. Om urinvägarna ska undersökas med ultraljud så är det bra om djuret inte har urinerat precis innan undersökningen.


Fluoroskopi

Fluoroskopet fungerar som en röntgenkamera med filmfunktion. Man kallar även detta för genomlysning. Bland annat används denna metod under operation, vid kontroll av luftstrupen, för att se främmande kroppar i vävnader eller för att kontrollera att frakturer och luxuationer ligger i rätt läge. Vid vissa operationer har vi också stor nytta av vår portabla röntgenapparat.